CZTERDZIESTE PIĄTE

Grudziądzkie Dni Kopernikowskie 2017Prezydent Miasta Grudziądza oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu
serdecznie zapraszają na obchody
45. Grudziądzkich Dni Kopernikowskich - 2017 A.D.


20 luty
godz.12:00
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Mikołajak Kopernika w 544 rocznicę jego urodzin. Inauguracja Grudziądzkich Dni Kopernikowskich.
Wiek odbiorców: bez ograniczeń wiekowych.
Miejsce: Plac Miłośników Astronomii w Grudziądzu
(tel.56-46-583-84)
godz.13:00
Wykład kierownika PiOA w Grudziądzu - Sebastiana Soberskiego pt. „Grudziądz we Wszechświecie”.
Wiek odbiorców: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Miejsce: Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu

2 marca
godz.10:00
Turniej pod hasłem: „Mikuś Kopernikuś”– spotkanie z grudziądzkimi przedszkolakami w Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika: rozstrzygnięcie konkursu na model Układu Słonecznego, zabawy, astronomiczny turniej sportowy.
Wiek odbiorców: grupa przedszkolna
Miejsce: Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu

8 marca
godz.10:00
Wystawa prac plastycznych dzieci w wieku przedszkolnych "Kosmiczna wyprawa".

Wiek odbiorców: bez ograniczeń wieku
Miejsce: Przedszkole Miejskie KOPERNIK, ul. Dworcowa 35

9 marca
godz.09:00
„Bajka o Słońcu” - zajęcia edukacyjne (nauka poprzez zabawę). Propozycja będzie aktualna w kolejnych miesiącach dla zainteresowanych grup.

Wiek odbiorców: uczniowie szkół podstawowych
Miejsce: Dział dla Dzieci i Młodzieży ul. Legionów 28, tel. 56 46 202 01
godz.10:00
Wystawa prac plastycznych dzieci w wieku przedszkolnych "Kosmiczna wyprawa".

Wiek odbiorców: bez ograniczeń wieku
Miejsce: Przedszkole Miejskie KOPERNIK, ul. Konarskiego 10

13 marca
godz.13:00
„Dzieciństwo i młodość Mikołaja Kopernika” - prelekcja Grzegorz Rycyka, pracownika Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu.
Wiek odbiorców: uczniowie klasy V szkoły podstawowej
Miejsce: Filia nr 3 Biblioteki Miejskiej ul. Korczaka 23

15 marca
godz.12:30
Program „Obserwatorium” w Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika - projekcja filmu o całkowitym zaćmieniu Słońca w Indonezji, spotkanie z autorami.
Wiek odbiorców: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Miejsce: Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu

16 marca
Międzyszkolny konkurs graficzny "Okolicznościowa kartka pocztowa Grudziądzkich Dni Kopernikowskich".
Wiek odbiorców: uczniowie klas III-VI szkół podstawowych
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

REGULAMIN KONKURSU: <-- pobierz
17 marca
godz.12:20
Wykład na temat traktatu wygłoszonego przez Kopernika w trakcie pobytu w Grudziądzu - prowadzący Rafał Szweda.
Wiek odbiorców: uczniowie wszystkich szkół
Miejsce: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu, ul. Curie- Skłodowskiej 22/24, aula szkoły

21 marca
godz.08:50
Otwarcie wystawy "Kopernik na znaczkach pocztowych". Wystawa przygotowana ze zbiorów filatelistycznych pana Jana Bieńka. Wystawa dostępna w hallu szkoły do końca kwietnia.
Wiek odbiorców: bez ograniczeń wiekowych.
Miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Konarskiego 39
godz.12:00
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika.
Wiek odbiorców: bez ograniczeń wiekowych.
Miejsce: Plac Miłośników Astronomii w Grudziądzu
godz. 12:15
"Chleb z Gastronomika dla Kopernika" - degustacja chleba upieczonego według starej receptury pochodzącej z czasów Mikołaja Kopernika. Chleb przygotują uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu.
Wiek odbiorców: bez ograniczeń wiekowych
Miejsce: Plac Miłośników Astronomii w Grudziądzu
(tel.56-64-277-42, 56-46-202-60)


Święto Szkoły w Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika – 55 – lecie szkoły (uroczystość dla społeczności szkolnej):
Spotkanie pod pomnikiem Mikołaja Kopernika (Grudziądzki Dzień Kopernika Ekonomisty),
Przedstawienie teatralne,
Prezentacja osiągnięć i teledysku szkoły,
Wielki test o patronie szkoły – rozstrzygnięcie konkursu,
„Wartość pieniądza w życiu człowieka” – rozstrzygnięcie konkursu obcojęzycznego,
Wykład nt. Słońca, pokazy i obserwacje Słońca,
Zabawy, gry i szarady,
Kopernikowski Turniej Sportowy,
Wystawy prac plastycznych,
Występy zespołów muzycznych.
Wiek odbiorców: uczniowie gimnazjum
Miejsce: Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu

22 marca
Międzyszkolny konkurs na stworzenie planszowej gry edukacyjnej, dotyczącej postaci i dokonań Mikołaja Kopernika.
Opis: konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie prezentowane i oceniane są prace uczniów, następnie w przerwie dzieci wykorzystują zaprojektowane gry w praktyce. W drugim etapie rozwiązują zadania o charakterze szaradziarskim i wiedzowym, dotyczące postaci i dokonań Mikołaja Kopernika. Wiek odbiorców: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

REGULAMIN KONKURSU: <-- pobierz


23 - 25 marca
Finał XLIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego im. Profesora Roberta Głębockiego.
Opis: Finał konkursu na najlepszy referat o tematyce astronomiczno-astronautycznej.
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1


25 marca
godz.08:15
Szkoła Podstawowa nr 15 w Grudziądzu - Koło Turystyczne Piechur zaprasza na
Rajd Gwiazdzisty: XV Szlakiem Mikołaja Kopernika i XIX Powitania Wiosny. Koszt 5,00 zł, dla uczestników imprezy grochówka.

Wiek odbiorców: bez ograniczeń wieku
Miejsce: Tarpno - pętla Tramwajowa - ul. Kasprowicza OSW nr 2
Dodatkowe informacje: <-- pobierz


30 marca
godz.16:00
Finał międzyszkolnego konkursu plastyczno-literackiego pt. "Egzoplanety" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 dla uczniów szkół podstawowych Miasta i Gminy Grudziądz, uroczyste otwarcie wystawy prac laureatów. Wiek odbiorców: uczniowie szkół podstawowych
Miejsce: Bursa Szkolna, ul Hallera 37

REGULAMIN KONKURSU: <-- pobierz


godz.17:00
Seans w Planetarium dla laureatów konkursu plastyczno-literackiego. Wiek odbiorców: uczniowie szkół podstawowych
Miejsce: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, ul Hoffmanna 1


6 kwietnia
godz.18:00
Konkurs wiedzy "Mikołaj Kopernik - człowiek renesansu".
Tradycyjny pisemny konkurs wiedzy o życiu i czasach Mikołaja Kopernika, ze szczególnym odniesieniem do pobytu astronoma w naszym mieście i pamiątkach związanych z tym wydarzeniem. Dla laureatów przewidziane nagrody rzeczowe, dla uczestników pamiątkowe dyplomy.
Wiek odbiorców: młodzież szkół ponadgimnazjalnych
Miejsce: Zespół Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu, ul. Gen. J. Hallera 37

12 kwietnia
godz.10:00
Przedstawienie pt. "Kosmos", połaczone z wystawą prac plastycznych o tematyce kosmicznej.
Wiek odbiorców: dzieci przedszkolne
Miejsce: Przedszkole Miejskie KUNTERSZTYN, Piłsudskiego 31

26 kwietnia
godz.09:00
Kosmos – gdzie znajdziemy drugi dom?
Opis: Konkurs organizowany jest w ramach obchodów GRUDZIĄDZKICH DNI KOPERNIKOWSKICH.
Wiek odbiorców: młodzież gimnazjalna
Miejsce: aula I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Sienkiewicza 27

REGULAMIN KONKURSU: <-- pobierz


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawska-Pomorskiego

Urząd Miejski w Grudziądzu

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii - Oddział Grudziądzu

Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne

Planetarium


Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu
ul. Hoffmanna 1 , 86-300 Grudziądz
tel.056-4658384 w dni robocze od 12:00 do 13:00