GDK - 2017


CZTERDZIESTE PIĄTE
Grudziądzkie Dni Kopernikowskie
2017 A.D.

Prezydent Miasta Grudziądza oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu serdecznie zapraszają na obchody
CZTERDZIESTYCH PIĄTYCH
Grudziądzkich Dni Kopernikowskich - 2017 A.D.

Zapraszamy do zapoznania sie z P R O G R A M E M obchodów.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawska-Pomorskiego

Urząd Miejski w Grudziądzu

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii - Oddział Grudziądzu

Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne

Planetarium


Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu
ul. Hoffmanna 1 , 86-300 Grudziądz
tel.056-4658384 w dni robocze od 12:00 do 13:00